Home / Tag Archives: việt bắc

Tag Archives: việt bắc

Bình Giảng Tám Câu Thơ Đầu Bài Thơ Việt Bắc

Đề Bài: Bình Giảng 8 Câu Thơ Đầu Bài Thơ Việt Bắc BÀI LÀM Nhắc tới bài thơ Việt Bắc là gợi ra trong mỗi chúng ta về một hồn thơ Tố Hữu chân thực, giàu cảm xúc. Bài thơ là cuộc đối đáp giữa người chiến sĩ cách mạng về xuôi …

Đọc hết...