Home / Tag Archives: tính cần cù

Tag Archives: tính cần cù

Nghị Luận Xã Hội Về Tính Cần Cù | Văn Mẫu

Đề bài: Nghị Luận Xã Hội Về Tính Cần Cù | Văn Mẫu BÀI LÀM Bác Hồ đã dạy rằng, con người ta cần có các đức tính “ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” thì mới có thể sống cho phải đạo và đạt được thành công. …

Đọc hết...