Home / Tag Archives: thương vợ

Tag Archives: thương vợ

Bình Giảng Bài Thơ Thương Vợ Của Trần Tế Xương

Đề Bài: Bình giảng bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương BÀI LÀM Trong thế giới văn thơ thuở xưa những tác phẩm viết về vợ đã ít, đặc biệt là viết về những người vợ còn sống lại càng hiếm hoi hơn. Riêng nhà thơ Tú Xương ông lại dành …

Đọc hết...