Home / Tag Archives: số phận con người

Tag Archives: số phận con người

Soạn Bài Số Phận Con Người Của Tác Giả Sô Lô Khốp

Đề bài: Soạn Bài Số Phận Con Người Của Tác Giả Sô Lô Khốp BÀI LÀM Tác giả Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905-1984) là nhà căn Nga lỗi lạc được ghi nhận Giair thưởng Nô-ben về văn học năm 1965. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân tại thị …

Đọc hết...