Home / Tag Archives: đất nước

Tag Archives: đất nước

Phân Tích Đoạn Thơ Thứ Hai Trong Bài Đất Nước

Đề Bài: Phân Tích Đoạn Thơ Thứ Hai Trong Bài Đất Nước Của Nguyễn Khoa Điềm. BÀI LÀM Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ nhà thơ trẻ thời kì chống Mĩ cứu nước. Song hành cùng một loạt các tác giả luôn tràn đầy cảm hứng với đề tài đất …

Đọc hết...