Home / VĂN MẪU THCS / Hoàn Cảnh Ra Đời Và Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Hoàn Cảnh Ra Đời Và Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Đề bài: Em hãy trình bày Hoàn Cảnh Ra Đời Và Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh năm 1945.

BÀI LÀM

Ngày 19/8/1945, khi nhân dân Việt nam dành được độc lập và chính quyền tại Hà Nội. Đến ngày 26/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo nên bản Tuyên ngôn độc lập tại căn nhà số 48 Hàng Ngang. Ngày 02/09/1945, Bác đã đọc bản” Tuyên ngôn độc lập” trước hàng triệu đồng bào Việt Nam tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

>> XEM THÊM: Anh chị hãy bình luận câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh Không có gì quý hơn độc lập tự do

Tuy đã được tuyên ngôn dành được độc lập tự do dân chủ, thế nhưng với lực lượng nền kinh tế còn non yếu. Lúc bấy giờ, bọn đế quốc thực dân nấp sau quân Đồng minh vào tước khí giới quân đội Nhật lại vẫn gây dựng âm mưu xâm chiếm nước ta. Trong khi đó, thực dân Pháp tuyên bố Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật chiếm đóng, nay quân Nhật thất bại dưới tay Pháp, vì thế Đông Dương từ nay sẽ phải chịu sự áp bức và lãnh đạo của Pháp.

Thế nhưng, bằng tinh thần đanh thép và quả cảm của nhân dân Việt nam, bản “ Tuyên ngôn độc lập” ra đời không chỉ thông báo với dân ta về quyền tự do mà còn là bản luận chiến đối với kẻ thù, khẳng định quyền độc lập tự chủ của dân tộc.

Tuyên ngôn độc lập với lời lẽ , lập luận chặt chẽ cùng với những luận điểm, luận cứ xác thực, tố cáo tội ác của giặcc trong suốt 80 năm qua và tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất Việt nam.  Người cũng nêu cao tinh thần , ý chí chiến đấu của nhân dân ta quyết bảo vệ từng tấc đất , con người, quyền tự do dân chủ của mình.

tuyen ngon doc lap

Bản chính luận được chia làm bốn phần chính:

Phần 1: Tác giả đưa ra tuyên ngôn của Mĩ và Pháp, đã được toàn thế giới công nhận về nền độc lập của hai đất nước ấy.

Phần 2: Những dẫn chứng, dẫn cứ tố cáo tội ác của bọn thực dân đã gây nên biết bao đau thương, khó khăn dành cho nhân dân Việt Nam.

Loading...

Phần 3: Khẳng định mạnh mẽ và tuyên bố nền độc lập của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Bác khẳng định rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng vẫn nêu cao tinh thần sống và chiến đấu, bảo vệ hòa bình dân tộc.

Phần 4: Một lần nữa tuyên bố quyền tự do, độc lập, hòa bình.

Bản tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử, có giá trị vô cùng to lớn đối với khát vọng được hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân ta trong suốt bao năm qua. Bản tuyên ngôn đã mở ra một kỷ nguyên mới về cuộc sống, con người và tự do dân chủ của nhân dân ta.

Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực. Lời văn ngắn gọn, cô đọng, kết cấu mạch lạc, chặt chẽ và giàu sức thuyết phục. Đây mãi mãi là áng văn bất hủ và có giá trị lịch sử muôn đời của dân tộc Việt Nam.

>> XEM THÊM: Phân Tích Giá Trị Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Hoàn Cảnh Ra Đời Và Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
Rate this post
Please follow and like us:

Comments

comments

Loading...

Check Also

Phân Tích Truyện Ngắn Lặng Lẽ SaPa Của Nguyễn Thành Long

Đề bài: Phân Tích Truyện Ngắn Lặng Lẽ SaPa Của Nguyễn Thành Long Bài làm:​ Nguyễn Thành …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *