Home / TÓM TẮT TÁC PHẨM

TÓM TẮT TÁC PHẨM

Tóm tắt: ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ (Hê-minh-uê)

Tóm tắt: ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ (Hê-minh-uê) “Ông già và biển cả” ra đời năm 1952 sau những năm Hê-minh-uê sống ở Cuba. Bối cảnh truyện là một làng chài ở La-ha-da-na và nhân vật Xan-ti-a-gô được lấy từ mẫu thủy thủ Phu-en-téc trên con tàu của ông.Trước khi …

Đọc hết...

Tóm tắt: THUỐC  (Lỗ Tấn)

Tóm tắt: THUỐC  (Lỗ Tấn) Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé, biến thành xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa, nhân dân sống cam phận, nhẫn nhục. Đó là căn bệnh đớn hèn, tự thỏa mãn , cản …

Đọc hết...

Tóm tắt: SỐ PHẬN CON NGƯỜI  (Sô-lô-khốp)

Tóm tắt: SỐ PHẬN CON NGƯỜI  (Sô-lô-khốp) “Số phận con người” của Sô-lô-khốp lần đầu trên báo Sự thật số ra ngày 31/12/1956 và 1/1/1957 , sau đó được in trong tập “Truyện sông Đông”. Đây là tác phẩm đầu tiên trong văn học Xô viết thể hiện hình tượng …

Đọc hết...