Home / SOẠN VĂN (page 2)

SOẠN VĂN

Bài soạn:  SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Sô-lô-khôp)

Bài soạn:  SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Sô-lô-khôp) Tác giả Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905-1984) là nhà căn Nga lỗi lạc được ghi nhận Giair thưởng Nô-ben về văn học năm 1965. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân tại thị trấn Vi-ô-sen-xcai-a, tỉnh Rô-xtốp vùng thảo nguyên sông Đông. …

Đọc hết...