Home / SOẠN VĂN (page 2)

SOẠN VĂN

Soạn Bài Sóng Của Tác Giả Xuân Quỳnh

Đề bài: Soạn Bài Sóng Của Tác Giả Xuân Quỳnh BÀI LÀM Tìm hiểu chung >> Xem thêm: Bình Giảng 2 Khổ Cuối Bài Thơ Sóng Xuân Quỳnh Tác giả Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ thời chống Mỹ. Thơ Xuân …

Đọc hết...

Soạn Bài Thuốc Của Tác Giả Lỗ Tấn

Đề bài: Soạn Bài Thuốc Của Tác Giả Lỗ Tấn BÀI LÀM Tác giả >> Xem thêm: Tóm tắt: THUỐC (Lỗ Tấn) Lỗ Tấn(1881-1936) tên khai sinh là Chu Thụ Nhân, quê ở tình Chiếc Giang, là nhà văn cách mạng lỗi lạc mà bóng dáng ông bao trùm cả văn …

Đọc hết...

Soạn Bài Số Phận Con Người Của Tác Giả Sô Lô Khốp

Đề bài: Soạn Bài Số Phận Con Người Của Tác Giả Sô Lô Khốp BÀI LÀM Tác giả Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905-1984) là nhà căn Nga lỗi lạc được ghi nhận Giair thưởng Nô-ben về văn học năm 1965. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân tại thị …

Đọc hết...